Cybersecurity

Kybernetická bezpečnosť je prax ochrany zariadení, sietí a údajov pred neoprávneným prístupom, krádežou a poškodením. Je to ako sada nástrojov a techník, ktoré používame na udržanie bezpečného a bezpečného digitálneho života.

Hrozby kybernetickej bezpečnosti prichádzajú v mnohých podobách vrátane vírusov, škodlivého softvéru, podvodov s phishingom a pokusov o hackovanie. Môžu zacieliť na jednotlivcov, podniky a dokonca aj celé vlády a môžu viesť k finančným stratám, krádeži identity a ďalším vážnym dôsledkom.

Efektívna kybernetická bezpečnosť zahŕňa kombináciu technických opatrení, ako sú brány firewall a šifrovanie, ako aj osvedčené postupy, ako napríklad používanie silných hesiel a opatrnosť pri otváraní e -mailov alebo kliknutí na odkazy.

Niektoré bežné postupy kybernetickej bezpečnosti zahŕňajú používanie antivírusového softvéru, pravidelné aktualizácie softvéru a operačných systémov a použitie dvojfaktorovej autentifikácie na zabezpečenie účtov.

Kybernetická bezpečnosť je dôležitým problémom pre všetkých v dnešnom digitálnom veku a je obzvlášť dôležitá pre tínedžerov, ktorí sú často ťažkými technologickými používateľmi. Precvičovaním dobrých návykov kybernetickej bezpečnosti a informovaním o najnovších hrozbách môžeme pomôcť chrániť seba a naše digitálne aktíva pred poškodením.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Rozsiahle jazyk značky (XML) je programovací jazyk, ktorý sa používa na ukladanie a výmenu údajov medzi rôznymi softvérovými aplikáciami. Je to ako súbor pokynov, ktorý hovorí rôznym aplikáciám, ako porozumieť a interagovať s informáciami. XML sa často používa na ukladanie...

Čítať ďalej

Zmiešaná realita (MR) je technológia, ktorá kombinuje prvky virtuálnej reality (VR) a rozšírenej reality (AR). Je to ako spôsob, ako bezproblémovým spôsobom zažiť zmes skutočného a virtuálneho sveta. V MR sú virtuálne objekty integrované do prostredia skutočného sveta,...

Čítať ďalej

Client-side scripting (skriptovanie na strane klienta) je typ programovania, ktorý sa používa na vytváranie dynamických webových stránok na zariadení používateľa, a nie na serveri. Je to ako sada pokynov, ktoré hovoria prehliadaču používateľa, ako zobrazovať a interagovať s obsahom...

Čítať ďalej