User Interface (UI)

Používateľské rozhranie (UI) je vizuálna a interaktívna súčasť softvérovej aplikácie alebo zariadenia, ktorá umožňuje používateľom interagovať s ňou. Je to ako tvár zariadenia alebo softvéru, ktorý používatelia môžu vidieť, dotýkať sa a používať na interakciu so základnou technológiou.

UI je dôležité, pretože určuje, ako používatelia interagujú s touto technológiou a môžu výrazne ovplyvniť ich skúsenosti. Dobrý dizajn používateľského rozhrania môže uľahčiť a intuitívne použitie zariadenia alebo softvéru, zatiaľ čo zlý návrh používateľského rozhrania môže spôsobiť, že je frustrujúce a ťažko použiteľné.

Dizajn používateľského rozhrania obsahuje veci, ako je rozloženie tlačidiel, ponúk a iných vizuálnych prvkov, ako aj spôsob, akým používatelia s nimi interagujú pomocou dotykových alebo iných vstupných metód. Návrhári používateľského rozhrania musia brať do úvahy potreby a preferencie rôznych typov používateľov, ako sú napríklad s rôznymi úrovňami skúseností alebo zdravotných postihnutí.

Dizajn používateľského rozhrania je neustále sa vyvíjajúca oblasť, pričom sa neustále objavujú nové trendy a technológie. Napríklad mobilné zariadenia vyžadujú rôzne úvahy o návrhu používateľského rozhrania ako stolné počítače a zariadenia virtuálnej a rozšírenej reality vyžadujú aj jedinečné návrhy používateľského rozhrania.

Celkovo je návrh používateľského rozhrania kľúčovou súčasťou vytvárania technológie, ktorá je užívateľsky prívetivá a efektívna. Je to fascinujúca oblasť pre každého, kto sa zaujíma o technológiu, dizajn alebo používateľské skúsenosti, a môže mať veľký vplyv na to, ako interagujeme so zariadeniami a softvérom, ktorý používame každý deň.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Plným znením Domain Name Server je databáza, vďaka ktorej môže prehliadač priradiť k IP adrese jej doménové meno a automaticky sa na túto adresu, ktorá zodpovedá doménovému menu, pripojiť. V praxi potom práca...

Čítať ďalej

GNU GPL čiže GNU General Public License je licencia založená na koncepte slobodného softvéru. Zdrojový kód k programom šíreným pod GNU GPL je nielen dostupný, ale každý ho môže ľubovoľne modifikovať a ďalej šíriť...

Čítať ďalej

Pod pojmom TCP / IP sa ukrýva označenie pre primárnu prenosové protokoly, pre sadu protokolov, ktoré riadia komunikáciu v počítačovej sieti. Ide o hlavné protokoly siete Internet, sadu pravidiel, ktoré zabezpečujú komunikáciu...

Čítať ďalej