Encryption (Šifrovanie)

Šifrovanie je proces premeny informácií na kód alebo šifr, aby ho mohol prečítať iba niekto, kto má kľúč na ich dešifrovanie. Je to spôsob, ako chrániť citlivé informácie, ako sú osobné údaje alebo finančné informácie, pred neoprávneným prístupom alebo krádežou.

Šifrovanie funguje pomocou matematického algoritmu, aby sa údaje prešli do nečitateľného formátu. Dáta sa dajú dešifrovať späť do svojej pôvodnej formy pomocou kľúča alebo hesla. Čím dlhší a zložitejší je kľúč, tým bezpečnejšie je šifrovanie.

Šifrovanie sa používa v mnohých rôznych aplikáciách, ako sú online bankovníctvo, elektronický obchod a aplikácie na zasielanie správ. Pomáha zabezpečiť, aby boli prenášané informácie chránené pred zvedavými očami a že k nim má prístup iba zamýšľaný príjemca.

Šifrovanie je dôležitou súčasťou kybernetickej bezpečnosti, pretože pomáha chrániť pred porušením údajov a kybernetickým útokom. Je dôležité, aby jednotlivci a organizácie používali šifrovanie na zabezpečenie svojich citlivých informácií a zabránili ich v bezpečí pred neoprávneným prístupom.

Celkovo je šifrovanie výkonným a dôležitým nástrojom na ochranu informácií a jeho chránenie pred počítačovými hrozbami. Je to nevyhnutná technológia pre každého, kto používa internet alebo digitálne zariadenia, a mení spôsob, akým chránime a zabezpečujeme naše citlivé údaje.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, je šifrovanú verziou protokolu HTTP. Oba dva slúži na prenos objektov akéhokoľvek typu medzi serverom a prehliadačom. Na rozdiel od HTTP je ale HTTPS zabezpečený - prenášané dáta sú...

Čítať ďalej

Pop-up okná je označenie pre vizuálne prvky, ktoré sa po otvorení konkrétnej stránky zobrazujú nad ostatnými prvkami na stránke a zakrývajú ich. Po-up technológia sa najčastejšie využíva pre "vyskakovacie"...

Čítať ďalej

Strojové učenie (ML) je ako učiť počítače, ktoré sa sami učia a zlepšujú, bez toho, aby boli výslovne naprogramované pre každú úlohu. Je to odvetvie umelej inteligencie (AI), ktorá umožňuje počítačom analyzovať údaje, rozpoznávať vzorce a robiť rozhodnutia, podobne ako to,...

Čítať ďalej