Encryption (Šifrovanie)

Šifrovanie je proces premeny informácií na kód alebo šifr, aby ho mohol prečítať iba niekto, kto má kľúč na ich dešifrovanie. Je to spôsob, ako chrániť citlivé informácie, ako sú osobné údaje alebo finančné informácie, pred neoprávneným prístupom alebo krádežou.

Šifrovanie funguje pomocou matematického algoritmu, aby sa údaje prešli do nečitateľného formátu. Dáta sa dajú dešifrovať späť do svojej pôvodnej formy pomocou kľúča alebo hesla. Čím dlhší a zložitejší je kľúč, tým bezpečnejšie je šifrovanie.

Šifrovanie sa používa v mnohých rôznych aplikáciách, ako sú online bankovníctvo, elektronický obchod a aplikácie na zasielanie správ. Pomáha zabezpečiť, aby boli prenášané informácie chránené pred zvedavými očami a že k nim má prístup iba zamýšľaný príjemca.

Šifrovanie je dôležitou súčasťou kybernetickej bezpečnosti, pretože pomáha chrániť pred porušením údajov a kybernetickým útokom. Je dôležité, aby jednotlivci a organizácie používali šifrovanie na zabezpečenie svojich citlivých informácií a zabránili ich v bezpečí pred neoprávneným prístupom.

Celkovo je šifrovanie výkonným a dôležitým nástrojom na ochranu informácií a jeho chránenie pred počítačovými hrozbami. Je to nevyhnutná technológia pre každého, kto používa internet alebo digitálne zariadenia, a mení spôsob, akým chránime a zabezpečujeme naše citlivé údaje.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Pojem freeware označuje typ softvérovej licencie, ktorá umožňuje program šíriť zadarmo. A licenčná zmluva takého programu potom upravuje podmienky použitia. Autorské práva u freeware programov bývajú zvyčajne zachovaná,...

Čítať ďalej

Web Analytics je ako digitálne lupenie pre webové stránky. Pomáha vám pochopiť, ako ľudia interagujú s webovou stránkou, ktoré časti sú populárne a ako sa tam dostali na prvom mieste. Analýzou týchto údajov môžu vlastníci webových stránok a tvorcovia vylepšiť, zvýšiť spokojnosť...

Čítať ďalej

Pod pojmom TCP / IP sa ukrýva označenie pre primárnu prenosové protokoly, pre sadu protokolov, ktoré riadia komunikáciu v počítačovej sieti. Ide o hlavné protokoly siete Internet, sadu pravidiel, ktoré zabezpečujú komunikáciu...

Čítať ďalej