Metadata

Metadáta sú údaje, ktoré poskytujú informácie o iných údajoch. Opisuje charakteristiky a vlastnosti súboru, ako napríklad autor, vytvorený dátum a veľkosť súboru.

Metadáta sú dôležité, pretože pomáha organizovať a kategorizovať informácie, čo uľahčuje nájdenie a správu. Napríklad, ak hľadáte konkrétny súbor vo svojom počítači, môžete na zúženie vyhľadávania použiť metadáta, ako je názov súboru, typ a veľkosť.

Metadáta sa používa aj v online prostrediach, napríklad na webových stránkach a v sociálnych médiách. V tejto súvislosti môžu metadáta obsahovať informácie, ako napríklad dátum uverejnenia príspevku, autor príspevku a kľúčové slová spojené s obsahom.

Aj keď metadáta môžu byť užitočné pri organizovaní a správe informácií, môže to tiež zvýšiť obavy o ochranu osobných údajov. Niektoré typy metadát môžu obsahovať citlivé informácie, napríklad údaje o polohe alebo osobné identifikačné informácie. Z tohto dôvodu je dôležité poznať typy metadát, ktoré sa zbierajú a zdieľajú, a podniknúť kroky na ochranu vášho súkromia v prípade potreby.

Celkovo sú metadáta dôležitým aspektom správy a organizovania údajov online aj offline. Pochopením toho, ako fungujú metadáta a ako sa dajú použiť, môžete vylepšiť svoju schopnosť nájsť a spravovať informácie a zároveň chrániť svoje súkromie a osobné informácie.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

JavaScript je programovací jazyk, ktorý sa používa pre tvorbu webových stránok. Patrí medzi takzvané klientske skripty - to znamená, že beží na strane klienta, teda vo webovom prehliadači a až po stiahnutí do počítača....

Čítať ďalej

Chatbot je ako digitálny kamarát, s ktorým môžete viesť konverzáciu prostredníctvom textu alebo hlasu. Je to počítačový program navrhnutý tak, aby interagoval s ľuďmi, porozumel ich otázkam alebo príkazom a poskytoval užitočné odpovede. Predstavte si, že máte priateľa robota,...

Čítať ďalej

Adblock je označenie pre rôzne rozšírenia webových prehliadačov, ktoré blokujú niektoré časti obsahu webových stránok, najmä reklamy. Znižujú tak veľkosť...

Čítať ďalej