Denial of Service (DoS)

Denial of service (DOS) je typ kybernetického útoku, ktorého cieľom je narušiť alebo zakázať webovú stránku, server alebo sieť tým, že ju prekonajú prenosom alebo požiadavkami. Je to ako digitálna dopravná zápcha, ktorá bráni legitímnym používateľom v prístupe k cielenému zdroju.

Útoky DOS sa môžu vykonávať rôznymi spôsobmi, napríklad zaplavenie servera s príliš veľkou návštevnosťou, využívaním zraniteľností v softvéri alebo hardvéri alebo pomocou botnetov na spustenie koordinovaných útokov.

Cieľom útoku DOS je, aby cieľový zdroj nie je k dispozícii pre svojich zamýšľaných používateľov, čo môže mať vážne následky pre podniky, organizácie a jednotlivcov. Napríklad útok DOS na bankovej webovej stránke by mohol zabrániť zákazníkom v prístupe k ich účtom alebo vykonávaním transakcií, čo by vedie k finančným stratám.

Prevencia útokov DOS zvyčajne zahŕňa implementáciu bezpečnostných opatrení, ako sú brány firewall, systémy detekcie narušenia a vyrovnávače záťaže. Je tiež dôležité pravidelne aktualizovať softvér a hardvér na riešenie akýchkoľvek známych zraniteľností.

Útoky DOS sú nezákonné a môžu viesť k vážnym právnym dôsledkom pre tých, ktorí ich vykonávajú. Je dôležité si uvedomiť riziká kybernetických útokov a podniknúť kroky na ochranu seba a svojich zariadení pred poškodením.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Affiliate Marketing je typ online marketingu, v ktorom firma platí províziu jednotlivcom alebo iným podnikom s názvom Affiliates za propagáciu svojich výrobkov alebo služieb. V tomto modeli si pridružená spoločnosť získa províziu za každý predaj alebo odporúčanie uskutočnené prostredníctvom...

Čítať ďalej

Okamžité správy (IM) je spôsob, ako niekomu odosielať textové správy v reálnom čase cez internet. Je to ako textové správy, ale vykonáva sa prostredníctvom aplikácie alebo programu v počítači alebo smartfóne. Umožňujem vám rozhovor s niekým v reálnom čase, aj keď...

Čítať ďalej

Android je operačný systém používaný na smartphonoch, tabletoch, chytrých televíziách a ďalších zariadeniach. V súčasnej dobe je vyvíjaný spoločnosťou Google a je dostupný ako open source. Výrobcovia...

Čítať ďalej