Web Server

Webový server je počítačový program, ktorý ukladá a dodáva webové stránky a iný obsah cez internet. Je to ako veľká knižnica, v ktorej sú webové stránky uložené a k nim majú prístup ktokoľvek s pripojením na internet.

Keď zadáte adresu webovej stránky alebo kliknete na odkaz, váš počítač odošle požiadavku webovému serveru, ktorá odpovedá odoslaním webovej stránky späť do vášho počítača. Stáva sa to takmer okamžite, čo vám umožní rýchlo a ľahko prehliadať web.

Webové servery používajú podniky, organizácie a jednotlivci na sprístupnenie svojich webových stránok a iného obsahu online. Prístup k nim je prístupný odkiaľkoľvek na svete, pokiaľ máte pripojenie na internet.

Existuje mnoho rôznych typov webových serverov a všetky majú svoje vlastné jedinečné funkcie a schopnosti. Niektoré sú navrhnuté pre malé webové stránky, zatiaľ čo iné dokážu zvládnuť obrovské množstvo návštevnosti a údajov.

Jedným z najpopulárnejších webových serverov je Apache, ktorý je softvérom s otvoreným zdrojom, ktorý používajú milióny webových stránok po celom svete. Medzi ďalšie populárne webové servery patria Nginx, IIS a LightTPD.

Celkovo sú webové servery kritickou súčasťou internetovej infraštruktúry a zohrávajú zásadnú úlohu pri sprístupnení webových stránok a iného obsahu ľuďom na celom svete.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Hotspot je zariadenie, ktoré funguje ako prístupový bod do bezdrôtovej Wi-Fi siete. Hotspot je najčastejšie jednoúčelové zariadenie s potrebnou softvérovou výbavou, ale ako hotspot môže fungovať tiež akýkoľvek počítač...

Čítať ďalej

Plným znením Domain Name Server je databáza, vďaka ktorej môže prehliadač priradiť k IP adrese jej doménové meno a automaticky sa na túto adresu, ktorá zodpovedá doménovému menu, pripojiť. V praxi potom práca...

Čítať ďalej

HTML5 je posledná verzia značkovacieho jazyka HTML, ktorý slúži pre tvorbu webových stránok. Kým HTML je všeobecne značkovací jazyk, HTLM5 je jeho konkrétna špecifikácia. Táto špecifikácia bola vydaná...

Čítať ďalej