Wi-Fi router

Wi-Fi router je technické zariadenie, ktoré umožňuje bezdrôtové pripojenie domácej, prípadne menšie pracovné siete na internet. K internetu sa vďaka Wi-Fi routeru môžu bezdrôtovo pripojiť všetky zariadenia, ktoré v sieti sú - či už to sú notebooky, tablety, mobilné telefóny, ale napríklad aj domáce tlačiarne.

Pozor na to, že Wi-Fi router a router nie sú totožné výrazy. Wi-Fi router je de facto tvorený dvoma zariadeniami - smerovačom (routerom) a bezdrôtovým modulom (Wi-Fi). Router spája dve siete a prenáša medzi nimi obsah, bezdrôtový Wi-Fi modul je potom riadiacim prvkom celej bezdrôtovej siete.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Tuner zabezpečuje príjem vysokofrekvenčného signálu z antény do zariadenia a jeho následné dekódovanie a vyslanie na ďalšie spracovanie. Existujú TV tunery a rádiové tunery. Tiež existujú tunery integrované...

Čítať ďalej

Platobná brána je ako digitálny pokladník, ktorý vám pomáha bezpečne platiť za veci online. Je to služba, ktorá spája váš nákupný košík online s vašou bankou alebo kreditnou kartou a uistite sa, že vaša platba prechádza hladko a bezpečne. Keď niečo kúpite online,...

Čítať ďalej

Peer-to-peer alebo tiež P2P označuje typ počítačovej siete, v ktorej spolu jednotliví klienti komunikujú napriamo a nepotrebujú k tomu ako sprostredkovateľa centrálny server. V rámci peer-to-peer siete má každá strana rovnaké možnosti...

Čítať ďalej