Web Scraping

Web Scraping sa vzťahuje na proces automatického extrahovania údajov z webových stránok. Zahŕňa použitie softvérového nástroja, známeho ako škrabka na zhromažďovanie a analýzu kódu webových stránok HTML s cieľom extrahovať informácie, ako sú text, obrázky a odkazy.

Podniky a výskumníci často používajú zoškrabovanie na webe na zhromažďovanie údajov z rôznych webových stránok na analýzu, prieskum trhu a ďalšie účely. Dá sa to robiť manuálne, ale je efektívnejšie používať špecializované softvérové ​​nástroje, ktoré tento proces automatizujú.

Web zoškrabanie môže byť kontroverznou praxou, pretože môže potenciálne porušovať zákony o autorských právach a duševnom vlastníctve. Niektoré webové stránky majú tiež zmluvy o službách, ktoré zakazujú zoškrabanie.

Je dôležité poznamenať, že zoškrabovanie webu by sa malo vždy robiť eticky a s ohľadom na práva vlastníka webovej stránky. Medzi niektoré osvedčené postupy pre etické zoškrabovanie webu patrí získanie povolenia od vlastníkov webových stránok, rešpektovanie zmluvných zmlúv o webových stránkach a zabezpečenie toho, aby sa zhromaždené údaje nepoužili na škodlivé účely.

Celkovo je zoškrabovanie webu výkonným nástrojom na zhromažďovanie a analýzu údajov z webových stránok, ale malo by sa používať zodpovedne a eticky.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Protokol RFB (Remote framebuffer) sa používa pre systémy, ktoré používajú okná a pracujú teda v grafickom režime. Ide o jednoduchý protokol, ktorý zaisťuje vzdialený prístup ku grafickému užívateľskému...

Čítať ďalej

HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, je šifrovanú verziou protokolu HTTP. Oba dva slúži na prenos objektov akéhokoľvek typu medzi serverom a prehliadačom. Na rozdiel od HTTP je ale HTTPS zabezpečený - prenášané dáta sú...

Čítať ďalej

Blockchain je ako digitálna kniha, ktorá vedie bezpečný záznam o transakciách, podobne ako zdieľaný notebook, ktorý všetci môžu vidieť, ale nikto sa nemôže zmeniť bez toho, aby to vedeli. Je to technológia za kryptomenami, ako je bitcoín, ale môže sa použiť aj na mnoho ďalších...

Čítať ďalej