Web Accessibility

Prístupnosť na webe sa týka praxe navrhovania a vývoja webových stránok a online obsahu, aby k nim pristupovali a používali ľudia so zdravotným postihnutím. Patria sem ľudia s vizuálnymi, sluchovými, motorickými a kognitívnymi postihnutím, ako aj ľudí s dočasným alebo situačným postihnutím.

Dostupnosť na webe zahŕňa dodržiavanie súboru usmernení a osvedčených postupov, ako sú napríklad tie, ktoré poskytujú pokyny pre prístup k obsahu webového obsahu (WCAG), ktoré načrtávajú špecifické požiadavky a techniky na sprístupnenie webového obsahu. To môže zahŕňať použitie alt textu na opis obrázkov pre ľudí so zrakovým postihnutím, poskytnutie prepisov alebo titulkov pre videá pre ľudí so postihnutím sluchu a zabezpečenie toho, aby bola webová stránka splavná pomocou klávesnice pre ľudí so postihnutím motorov.

Dostupnosť na webe je dôležitá, pretože umožňuje ľuďom so zdravotným postihnutím plne sa zúčastňovať sa na digitálnom svete vrátane prístupu k informáciám, nakupovania a zapojenia sa do sociálnych interakcií. Prínosom je tiež pre všetkých používateľov, pretože prístupné webové stránky majú tendenciu byť užívateľsky prívetivejšie a poskytujú lepšiu používateľskú skúsenosť.

Web Accessibility je prebiehajúci proces, keď sa objavujú nové technológie a zariadenia a vyvíjajú sa potreby používateľov so zdravotným postihnutím. Pre vývojárov a dizajnérov webových stránok je dôležité, aby zostali informovaní o najnovších pokynoch a osvedčených postupoch, aby sa zabezpečilo, že ich webové stránky sú čo najprísnejšie.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Databáza je zbierka údajov, ktoré sú usporiadané a uložené spôsobom, ktorý uľahčuje prístup, správu a aktualizáciu. Je to ako digitálny karbinet, ktorý ukladá všetky druhy informácií, od mien a adries po obrázky a videá. Databázy sa môžu použiť na mnoho rôznych...

Čítať ďalej

Denial of service (DOS) je typ kybernetického útoku, ktorého cieľom je narušiť alebo zakázať webovú stránku, server alebo sieť tým, že ju prekonajú prenosom alebo požiadavkami. Je to ako digitálna dopravná zápcha, ktorá bráni legitímnym používateľom v prístupe k cielenému...

Čítať ďalej

QR kód (quick response kód, kód pre rýchlu odpoveď) je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý funguje ako prostriedok na automatizovaný zber dát. Dokáže zakódovať veľké množstvo informácií (text,...

Čítať ďalej