DNS server

Plným znením Domain Name Server je databáza, vďaka ktorej môže prehliadač priradiť k IP adrese jej doménové meno a automaticky sa na túto adresu, ktorá zodpovedá doménovému menu, pripojiť.

V praxi potom práca DNS servera vyzerá tak, že do prehliadača vložíte názov domény, ktorú chcete navštíviť, prehliadač sa DNS servera spýta na IP adresu, ktorá je k tejto doméne priradená, ten vráti odpoveď a vy sa automaticky pripojíte na zvolenú stránku.

Zjednodušene sa dá povedať, že DNS server zabezpečuje preklad doménových mien na IP adresy.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Cloud Storage je spôsob, ako uložiť súbory, ako sú dokumenty, fotografie a videá, na vzdialených serveroch cez internet namiesto pevného disku vášho zariadenia. Je to ako mať digitálnu skrinku, kde môžete udržať všetky svoje veci v bezpečí a prístupných odkiaľkoľvek s pripojením...

Čítať ďalej

Virtuálna súkromná sieť (VPN) je technológia, ktorá vám umožňuje pripojiť sa k internetu prostredníctvom súkromnej siete. Je to ako mať svoj vlastný tajný tunel, ktorý môžete použiť na prístup na internet bez toho, aby niekto iný mohol vidieť, čo robíte. Keď používate...

Čítať ďalej

Denial of service (DOS) je typ kybernetického útoku, ktorého cieľom je narušiť alebo zakázať webovú stránku, server alebo sieť tým, že ju prekonajú prenosom alebo požiadavkami. Je to ako digitálna dopravná zápcha, ktorá bráni legitímnym používateľom v prístupe k cielenému...

Čítať ďalej