Firewall

Firewall je softvérové, prípadne hardvérové riešenie, ktoré jednak chráni počítač pripojený k internetu pred útokmi hackerov a škodlivými programami a zároveň filtruje odchádzajúce dáta - chráni počítač pred ich nechceným únikom.

Firewall je, laicky povedané, múr medzi prostredím vášho počítača, prípadne vašej domácej sietí, a internetom, teda inou sieťou. Firewall definuje pravidlá pre komunikáciu medzi dvoma sieťami. Je filtrom, bránou, kontrolným bodom a mal by ním byť vybavený každý počítač, ktorý je pripojený k internetu. Dnešné firewally už zvyčajne nekolidujú s antivírusovými programami tak, ako tomu bolo predtým.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Certifikát SSL (Secure Sockets Layer) je ako digitálny preukaz totožnosti pre webové stránky. Pomáha udržiavať vaše online aktivity v bezpečí a súkromné, keď navštívite web alebo používanie aplikácie. Certifikáty SSL sú dôležité, pretože chránia vaše informácie pred ukradnutím...

Čítať ďalej

Doména najvyššej úrovne (TLD) sa týka poslednej časti názvu domény v adrese URL webovej stránky, ktorá zvyčajne identifikuje typ organizácie alebo krajiny, do ktorej web patrí. Napríklad, .com, .org a .NET sú niektoré z najpopulárnejších TLDS používaných v názvoch domén webových...

Čítať ďalej

Peer-to-peer alebo tiež P2P označuje typ počítačovej siete, v ktorej spolu jednotliví klienti komunikujú napriamo a nepotrebujú k tomu ako sprostredkovateľa centrálny server. V rámci peer-to-peer siete má každá strana rovnaké možnosti...

Čítať ďalej