Firewall

Firewall je softvérové, prípadne hardvérové riešenie, ktoré jednak chráni počítač pripojený k internetu pred útokmi hackerov a škodlivými programami a zároveň filtruje odchádzajúce dáta - chráni počítač pred ich nechceným únikom.

Firewall je, laicky povedané, múr medzi prostredím vášho počítača, prípadne vašej domácej sietí, a internetom, teda inou sieťou. Firewall definuje pravidlá pre komunikáciu medzi dvoma sieťami. Je filtrom, bránou, kontrolným bodom a mal by ním byť vybavený každý počítač, ktorý je pripojený k internetu. Dnešné firewally už zvyčajne nekolidujú s antivírusovými programami tak, ako tomu bolo predtým.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Webcast je živé video vysielanie, ktoré sa streamuje cez internet veľkým publikom. Je to typ online video konferencií, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo podnikom zdieľať informácie, usporiadať udalosti alebo komunikovať s ostatnými v reálnom čase. Webcasty sa dajú použiť...

Čítať ďalej

Data warehousing je proces zhromažďovania, ukladania a správy veľkých údajov v centralizovanom úložisku na účely analýzy a prijímania rozhodnutí na základe týchto údajov. Dátový sklad je databáza, ktorá je špeciálne navrhnutá na spracovanie veľkých objemov údajov...

Čítať ďalej

Autentifikácia je proces overovania identity používateľa alebo zariadenia, aby sa zabezpečilo, že sú tým, kým tvrdia, že sú. Je to spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť digitálnych transakcií a chrániť pred podvodmi alebo počítačovými útokmi. Autentifikácia funguje...

Čítať ďalej