GNU GPL

GNU GPL čiže GNU General Public License je licencia založená na koncepte slobodného softvéru. Zdrojový kód k programom šíreným pod GNU GPL je nielen dostupný, ale každý ho môže ľubovoľne modifikovať a ďalej šíriť alebo používať v iných programoch šírených pod GNU GPL.

GNU GPL bola pôvodne napísaná pre projekt GNU a dnes je najrozšírenejší licencie svojho druhu. Patrí tiež medzi najznámejšie copyleftové licencie, ktoré vyžadujú, aby bola odvodené diela dostupná pod tou istou licenciou.

Slobodný softvér, nie je úplne totožný s open source softvérom, lebo definícia open source je v určitých bodoch menej striktné. Projekt GNU uznáva väčšinu open source licenciou ako licencie slobodného softvéru, ale vzhľadom k ich nekompatibilite s GPL je neodporúča používať.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Subdoména je podmnožinou väčšieho názvu domény. Je to spôsob, ako usporiadať a štruktúrovať webové stránky do menších sekcií alebo kategórií. Predstavte si napríklad webovú stránku s názvom domény „exament.com“. Táto webová stránka môže mať niekoľko subdomén,...

Čítať ďalej

Skratka HTTP ukrýva Hypertext Transfer Protocol. Protokol HTTP zaisťuje prenos objektov akéhokoľvek typu medzi serverom a prehliadačom. Vďaka protokolu sa zobrazujú webové stránky v prehliadači. Nevýhodou protokolu http je, že je nezabezpečený. To...

Čítať ďalej

Nequette je súbor usmernení a pravidiel pre dobré správanie online. Je to skratka pre „internetovú etiketu“ a odkazuje na primeraný a úctivý spôsob komunikácie a správania sa v online priestoroch, ako sú sociálne médiá, fóra a aplikácie na zasielanie správ. Nequette...

Čítať ďalej