Koaxiálny kábel

Koaxiálny kábel je druh elektrického kábla, ktorý sa používa pre napájanie vysielacích alebo prijímacích antén, pre vedenie káblovej televízie alebo aj počítačové siete. Koaxiálne káble majú ako technológia stále svoje miesto. V horšie dostupných miestach, kde nie je možné položiť kabeláž, je potom nahrádza niektorý z typov bezdrôtového pripojenia.

Koaxiálny kábel sa skladá zo sústredných vrstiev - z jedného valcového vonkajšieho vodiča a jedného drôtového, alebo rúrkového vodiče vnútorného. Pomocou vnútorného a vonkajšieho vodiča možno prenášať jednosmerný prúd, tieniť nízkofrekvenčné signály a prenášať elektromagnetické vlnenie o vysokom kmitočtu. Hrúbka kábla sa pohybuje od niekoľkých milimetrov až do desiatok centimetrov.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Hypertext Markup Language (HTML) je počítačový jazyk, ktorý sa používa na vytváranie webových stránok. Je to ako sada pokynov, ktorá hovorí vášmu webovým prehliadačom, ako zobraziť webovú stránku. HTML používa značky na definovanie rôznych častí webovej stránky, ako sú nadpisy,...

Čítať ďalej

WordPress je bezplatný redakčný open-source systém vyvíjaný pod licenciou GNU GPL, ktorý vznikol v roku 2003. Od tej doby prešiel mnohými zmenami a vďaka ľahkému ovládaniu aj bezplatné použiteľnosti sa stal najpoužívanejším...

Čítať ďalej

Skriptovanie na strane servera je typ programovania, ktorý sa používa skôr na vytváranie dynamických webových stránok na serveri, a nie na zariadení používateľa. Je to ako sada pokynov, ktoré povedia webovým serverom, ako vytvoriť a doručiť webovú stránku do prehliadača používateľa. Keď...

Čítať ďalej