Digital Signature

Digitálny podpis je matematická technika, ktorá sa používa na overenie pravosti a integrity digitálnych dokumentov alebo správ. Funguje podobným spôsobom ako tradičný rukou písaný podpis, ale namiesto použitia pero a papiera používa šifrovaciu technológiu na zabezpečenie toho, aby dokument alebo správa neboli nijakým spôsobom manipulované ani sa nezmenili.

Digitálne podpisy sa používajú v rôznych nastaveniach, napríklad pri online transakciách, elektronickom obchode a digitálnych zmluvách. Môžu pomôcť zabezpečiť, aby osoba alebo organizácia, ktorá posiela dokument alebo správu, je tým, kto tvrdí, že je a že dokument alebo správa sa od jej odoslania nezmenila ani upravila.

Na vytvorenie digitálneho podpisu sa vytvorí jedinečný digitálny certifikát pomocou šifrovacej technológie. Tento certifikát je potom pripojený k dokumentu alebo správe a hodnota hash sa vypočíta, aby sa zabezpečilo, že dokument sa nezmenil. Keď príjemca dostane dokument, môže použiť digitálny certifikát na overenie pravosti podpisu a na zabezpečenie toho, aby dokument nebol manipulovaný.

Digitálne podpisy sú dôležitým nástrojom na zabezpečenie bezpečnosti a pravosti digitálnych dokumentov a správ. Použitím šifrovacej technológie pomáhajú chrániť pred podvodmi, krádežou a inými typmi online hrozieb a zároveň zabezpečujú, že digitálne transakcie sa vykonávajú bezpečným a bezpečným spôsobom.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Chatbot je ako digitálny kamarát, s ktorým môžete viesť konverzáciu prostredníctvom textu alebo hlasu. Je to počítačový program navrhnutý tak, aby interagoval s ľuďmi, porozumel ich otázkam alebo príkazom a poskytoval užitočné odpovede. Predstavte si, že máte priateľa robota,...

Čítať ďalej

Webový hosting sa týka služby, ktorá umožňuje jednotlivcom a organizáciám sprístupniť ich webové stránky pre internet. To sa dosahuje požičaním priestoru na serveri, ktorý je výkonným počítačom, ktorý je neustále pripojený k internetu. Keď sa používateľ napíše...

Čítať ďalej

Hypertext je systém, na ktorom je postavený World Wide Web. Obsah v takomto systéme nie je štruktúrovaný lineárne, ale kontextovo previazaný za pomoci takzvaných hypertextových odkazov. Tie odkazujú na informácie,...

Čítať ďalej