CDMA

Skratka CDMA (Code Division Multiple Access) označuje jeden z technologicky starších štandardov mobilného bezdrôtového dátového pripojenia, ktorý bol pôvodne vyvinutý už v 70. rokoch 20. storočia pre vojenské potreby.

V Českej republike sa táto technológia mobilného bezdrôtového dátového prenosu začala prakticky využívať na začiatku nového milénia a vo svojej dobe umožňovala pohodlné a plnohodnotné prezeranie stránok. Dnešným potrebám už ale jej dátové limity nepostačujú. Za ideálnych podmienok je totiž maximálna prenosová rýchlosť približne 800 kb / s, reálna rýchlosť sťahovania je ale 200 až 250 kb / s.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Hotspot je zariadenie, ktoré funguje ako prístupový bod do bezdrôtovej Wi-Fi siete. Hotspot je najčastejšie jednoúčelové zariadenie s potrebnou softvérovou výbavou, ale ako hotspot môže fungovať tiež akýkoľvek počítač...

Čítať ďalej

Webový server je počítačový program, ktorý ukladá a dodáva webové stránky a iný obsah cez internet. Je to ako veľká knižnica, v ktorej sú webové stránky uložené a k nim majú prístup ktokoľvek s pripojením na internet. Keď zadáte adresu webovej stránky alebo kliknete...

Čítať ďalej

Digitálny podpis je matematická technika, ktorá sa používa na overenie pravosti a integrity digitálnych dokumentov alebo správ. Funguje podobným spôsobom ako tradičný rukou písaný podpis, ale namiesto použitia pero a papiera používa šifrovaciu technológiu na zabezpečenie toho, aby...

Čítať ďalej