Extensible Markup Language (XML)

Rozsiahle jazyk značky (XML) je programovací jazyk, ktorý sa používa na ukladanie a výmenu údajov medzi rôznymi softvérovými aplikáciami. Je to ako súbor pokynov, ktorý hovorí rôznym aplikáciám, ako porozumieť a interagovať s informáciami.

XML sa často používa na ukladanie a prenos údajov medzi webovými aplikáciami, ako sú internetové obchody, platformy sociálnych médií a vyhľadávacie nástroje. Poskytuje štandardizovaný spôsob opisu údajov, čo uľahčuje rôznym aplikáciám porozumenie a používanie rovnakých informácií.

XML je navrhnutý tak, aby bol flexibilný a rozšíriteľný, čo znamená, že dokáže zvládnuť mnoho rôznych typov údajov a dá sa prispôsobiť zmenám potrieb. Používa značky na definovanie dátových prvkov podobných HTML, čo pomáha organizovať a štruktúrovať údaje zmysluplným spôsobom.

Jednou z výhod XML je jej kompatibilita s inými programovacími jazykmi a systémami. Môže byť ľahko integrovaný do existujúcich softvérových aplikácií a môže sa použiť s mnohými rôznymi typmi databáz, programovacích jazykov a operačných systémov.

XML sa tiež ľahko učí a používa, s mnohými zdrojmi dostupnými online pre začiatočníkov. Je to skvelý jazyk pre každého, kto má záujem o vývoj alebo programovanie webových stránok všeobecne.

Celkovo je XML výkonným a univerzálnym nástrojom na ukladanie a výmenu údajov medzi rôznymi aplikáciami. Je to kľúčová súčasť moderného vývoja webových stránok a základná zručnosť pre každého, kto má záujem o vytváranie inovatívnych a efektívnych softvérových aplikácií.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Agregácia internetu je jedným z parametrov internetového pripojenia, ktorý ovplyvňuje jeho kvalitu. Agregácie hovorí, koľko užívateľov bude v danom okamihu zdieľať maximálnu vyhradenú rýchlosť. Agregácia sa najčastejšie...

Čítať ďalej

Protokol RFB (Remote framebuffer) sa používa pre systémy, ktoré používajú okná a pracujú teda v grafickom režime. Ide o jednoduchý protokol, ktorý zaisťuje vzdialený prístup ku grafickému užívateľskému...

Čítať ďalej

Používateľské rozhranie (UI) je vizuálna a interaktívna súčasť softvérovej aplikácie alebo zariadenia, ktorá umožňuje používateľom interagovať s ňou. Je to ako tvár zariadenia alebo softvéru, ktorý používatelia môžu vidieť, dotýkať sa a používať na interakciu so základnou...

Čítať ďalej