Web Application

Webová aplikácia je počítačový program, ku ktorému je prístupný prostredníctvom webového prehľadávača, a nie nainštalovaný do vášho počítača alebo telefónu. Je to ako online nástroj, ktorý môžete použiť na vykonanie konkrétnej úlohy alebo na dokončenie určitej funkcie.

Webové aplikácie sa dajú použiť na mnoho rôznych účelov, od platforiem sociálnych médií, ako sú Facebook a Twitter, až po nástroje produktivity, ako sú Dokumenty Google a Trello. Môžu byť tiež použité na online nakupovanie, hry a iné typy online aktivít.

Webové aplikácie sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahko používať a dostupné odkiaľkoľvek s pripojením na internet. Často majú jednoduché rozhranie, ktoré je podobné aplikácii pre pracovnú plochu, čo vám umožňuje vykonávať úlohy kliknutím na tlačidlá alebo vyplnením formulárov.

Jednou z výhod webových aplikácií je to, že k nim je prístupný z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet vrátane počítačov, smartfónov a tabliet. Vďaka tomu sú veľmi pohodlné pre ľudí, ktorí potrebujú pracovať alebo získať prístup k informáciám na cestách.

Webové aplikácie sa vytvárajú pomocou rôznych programovacích jazykov a technológií a často sa spoliehajú na databázy na ukladanie a načítanie údajov. Môžu byť hostovaní na webovom serveri alebo v cloude v závislosti od potrieb aplikácie.

Celkovo sú webové aplikácie výkonným a všestranným nástrojom pre mnoho rôznych typov úloh a aktivít. Umožňujú vám prístup k informáciám a vykonávať úlohy odkiaľkoľvek s pripojením na internet, čo z nich robí nevyhnutnú súčasť nášho digitálneho života.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Agregácia internetu je jedným z parametrov internetového pripojenia, ktorý ovplyvňuje jeho kvalitu. Agregácie hovorí, koľko užívateľov bude v danom okamihu zdieľať maximálnu vyhradenú rýchlosť. Agregácia sa najčastejšie...

Čítať ďalej

Client-side scripting (skriptovanie na strane klienta) je typ programovania, ktorý sa používa na vytváranie dynamických webových stránok na zariadení používateľa, a nie na serveri. Je to ako sada pokynov, ktoré hovoria prehliadaču používateľa, ako zobrazovať a interagovať s obsahom...

Čítať ďalej

Hotspot je zariadenie, ktoré funguje ako prístupový bod do bezdrôtovej Wi-Fi siete. Hotspot je najčastejšie jednoúčelové zariadenie s potrebnou softvérovou výbavou, ale ako hotspot môže fungovať tiež akýkoľvek počítač...

Čítať ďalej