Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je technológia používaná na odosielanie e -mailov z jedného počítača alebo zariadenia na druhý cez internet. Je to ako odoslať správu do fľaše, ale fľaša je počítač a oceán je internet.

SMTP je jazyk, ktorý počítače používajú na vzájomnú komunikáciu pri odosielaní a prijímaní e -mailov. Keď narazíte na „Send“ na e -mail, e -mail je rozdelený na malé kúsky údajov nazývaných pakety, ktoré sa potom odosielajú cez internet do počítača príjemcu.

SMTP používajú poskytovatelia e -mailov, ako sú Gmail, Yahoo a Outlook, aby sa zabezpečilo, že e -maily sa doručujú na správne miesto a aby sa dali prečítať e -mailovým programom príjemcu. Je to spoľahlivý a bezpečný spôsob, ako odosielať správy cez internet, a každý deň ho používajú miliardy ľudí na celom svete.

Je dôležité si uvedomiť, že SMTP je iba jednou časťou e -mailového procesu. Ak chcete odosielať a prijímať e -maily, potrebujete tiež e -mailový účet a e -mailový program, ako je Outlook alebo Apple Mail. Tieto programy používajú SMTP na odosielanie správ, ale používajú aj iné technológie ako IMAP alebo Pop3 na prijímanie správ a správu vašej e -mailovej schránky.

Celkovo je SMTP nevyhnutnou technológiou na odosielanie e -mailov a hrá rozhodujúcu úlohu v tom, ako spolu komunikujeme navzájom online.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Digital Rights Management (DRM) je technológia, ktorá sa používa na ochranu digitálneho obsahu, ako je hudba, filmy a knihy, pred kopírovaním alebo distribuovanou bez povolenia. Je to spôsob, ako si tvorcovia a vydavatelia udržiavať kontrolu nad svojím duševným vlastníctvom a zabezpečiť,...

Čítať ďalej

Autorizácia je proces udeľovania alebo zamietnutia prístupu k zdroju, ako je súbor, databáza alebo sieť na základe identity a povolení používateľa. Je to spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť digitálnych transakcií a chrániť pred neoprávneným prístupom alebo porušením údajov. Autorizácia...

Čítať ďalej

Webový Prehliadač je počítačový program, ktorý vám umožňuje prístup a prezeranie webových stránok na internete. Je to ako okno do online sveta, ktoré vám umožňuje skúmať a interagovať so všetkými druhmi obsahu. Keď do prehliadača zadáte webovú adresu alebo kliknete...

Čítať ďalej