IP adresa

Laicky povedané je IP adresa číslo, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové zariadenie (napríklad váš počítač) v internetovej sieti. Ide o unikátnu adresu vášho počítača v internete. IP adresa je jedinečná - to znamená, že jedno sieťové rozhranie síce môže mať viac IP adries, nikdy ale nemôže existovať jedna IP adresa pre viac rozhraní.

Dnes sa ešte stále najčastejšie stretávame s IP adresou verzia IPv4, teda s 32-bitovou adresou. Vzhľadom na nedostatok IPv4 adries sa ale postupne prechádza na protokol IPv6, pre ktorý je adresa 128-bitovej. IP adresu môžete skryť.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Peer-to-peer alebo tiež P2P označuje typ počítačovej siete, v ktorej spolu jednotliví klienti komunikujú napriamo a nepotrebujú k tomu ako sprostredkovateľa centrálny server. V rámci peer-to-peer siete má každá strana rovnaké možnosti...

Čítať ďalej

Protokol RFB (Remote framebuffer) sa používa pre systémy, ktoré používajú okná a pracujú teda v grafickom režime. Ide o jednoduchý protokol, ktorý zaisťuje vzdialený prístup ku grafickému užívateľskému...

Čítať ďalej

Nequette je súbor usmernení a pravidiel pre dobré správanie online. Je to skratka pre „internetovú etiketu“ a odkazuje na primeraný a úctivý spôsob komunikácie a správania sa v online priestoroch, ako sú sociálne médiá, fóra a aplikácie na zasielanie správ. Nequette...

Čítať ďalej