Databáza

Databáza je zbierka údajov, ktoré sú usporiadané a uložené spôsobom, ktorý uľahčuje prístup, správu a aktualizáciu. Je to ako digitálny karbinet, ktorý ukladá všetky druhy informácií, od mien a adries po obrázky a videá.

Databázy sa môžu použiť na mnoho rôznych účelov, od riadenia informácií o zákazníkoch pre firmu až po ukladanie lekárskych záznamov pre nemocnicu. Sú navrhnuté tak, aby boli rýchle, spoľahlivé a škálovateľné, čo znamená, že dokážu zvládnuť veľké množstvo údajov a mnohí súčasní používateľov.

Databázy sú usporiadané do tabuliek, ktoré obsahujú riadky a stĺpce údajov. Každý riadok predstavuje jeden záznam a každý stĺpec predstavuje iný atribút tohto záznamu. Napríklad tabuľka informácií o zákazníkoch môže obsahovať stĺpce mien, adries a telefónnych čísel.

Databázy sú spravované pomocou špeciálneho jazyka s názvom Structured Query Language (SQL), ktorý používateľom umožňuje vytvárať, čítať, aktualizovať a vymazať údaje v databáze. SQL používa mnoho rôznych databázových systémov vrátane MySQL, Oracle a Microsoft SQL Server.

Jednou z výhod databáz je to, že poskytujú centralizované miesto na ukladanie a prístup k údajom, čo uľahčuje udržanie informácií o usporiadaní a aktuálnosti. Umožňujú tiež viacerým používateľom prístup a aktualizovať údaje súčasne, čo môže zlepšiť spoluprácu a produktivitu.

Celkovo sú databázy nevyhnutným nástrojom na správu a organizovanie veľkého množstva údajov. Používajú sa v mnohých rôznych odvetviach a aplikáciách a sú dôležitou súčasťou moderných technológií a digitálneho života.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Rozhranie aplikačných programov alebo API skrátene je sada pokynov a protokolov, ktoré umožňujú rôznym softvérovým programom navzájom komunikovať. Je to ako posol, ktorý pomáha rôznym aplikáciám hovoriť medzi sebou a vymieňať si informácie. Vývojári často používajú...

Čítať ďalej

Šifrovanie je proces premeny informácií na kód alebo šifr, aby ho mohol prečítať iba niekto, kto má kľúč na ich dešifrovanie. Je to spôsob, ako chrániť citlivé informácie, ako sú osobné údaje alebo finančné informácie, pred neoprávneným prístupom alebo krádežou. Šifrovanie...

Čítať ďalej

HTML5 je posledná verzia značkovacieho jazyka HTML, ktorý slúži pre tvorbu webových stránok. Kým HTML je všeobecne značkovací jazyk, HTLM5 je jeho konkrétna špecifikácia. Táto špecifikácia bola vydaná...

Čítať ďalej