RAID pole

RAID poľa je spôsob, ako predísť strate dát pri zlyhaní pevného disku. RAID pole tvorí obyčajné a sériovo vyrábané pevné disky. Dáta sa potom ukladajú na viac nezávislých diskov - a vďaka tomu, keď jeden z nich zlyhá, užívateľ o dáta nepríde.

Pri zlyhaní disku dôjde k poklesu výkonu, nie k strate dát a ich dostupnosti. Dáta sú k dispozícii neustále, a to aj pri samotnej oprave, rekonštrukcii, polia. RAID pole však nie je náhradou za zálohovanie dát - neochráni totiž dáta pred úmyselným a neúmyselným zmazaním, chráni len pred stratou pri fyzickom zlyhania pevného disku.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

NLP (Spracovanie prirodzeného jazyka) je odvetvie umelej inteligencie, ktorá sa zaoberá interakciou medzi počítačmi a ľudským jazykom. Umožňuje počítačom porozumieť, interpretovať a generovať ľudský jazyk a vykonávať úlohy, ako je preklad jazyka, analýza sentimentu a rozpoznávanie...

Čítať ďalej

Šifrovanie je proces premeny informácií na kód alebo šifr, aby ho mohol prečítať iba niekto, kto má kľúč na ich dešifrovanie. Je to spôsob, ako chrániť citlivé informácie, ako sú osobné údaje alebo finančné informácie, pred neoprávneným prístupom alebo krádežou. Šifrovanie...

Čítať ďalej

Zmiešaná realita (MR) je technológia, ktorá kombinuje prvky virtuálnej reality (VR) a rozšírenej reality (AR). Je to ako spôsob, ako bezproblémovým spôsobom zažiť zmes skutočného a virtuálneho sveta. V MR sú virtuálne objekty integrované do prostredia skutočného sveta,...

Čítať ďalej