Authentication (Autentifikácia)

Autentifikácia je proces overovania identity používateľa alebo zariadenia, aby sa zabezpečilo, že sú tým, kým tvrdia, že sú. Je to spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť digitálnych transakcií a chrániť pred podvodmi alebo počítačovými útokmi.

Autentifikácia funguje tým, že vyžaduje, aby používateľ poskytoval určitú formu identifikácie, ako napríklad používateľské meno a heslo, bezpečnostný token alebo biometrické skenovanie. Systém potom porovnáva poskytnuté informácie s dôveryhodným zdrojom, napríklad s databázou poverenia používateľov, aby overil identitu používateľa.

Autentifikácia sa používa v mnohých rôznych aplikáciách, ako sú online bankovníctvo, elektronický obchod a sociálne médiá. Pomáha predchádzať neoprávnenému prístupu k citlivým informáciám a zaisťuje, že má prístup k svojmu účtu alebo údajom iba zamýšľaný používateľ.

Existuje niekoľko typov autentifikácie, vrátane jednofaktorovej autentifikácie, ktorá si vyžaduje iba jednu formu identifikácie a multifaktorové autentifikáciu, ktorá si vyžaduje viac foriem identifikácie pre pridanú bezpečnosť.

Autentifikácia je nevyhnutnou súčasťou kybernetickej bezpečnosti, pretože pomáha predchádzať neoprávnenému prístupu k citlivým informáciám a chrániť pred počítačovými útokmi. Je dôležité, aby jednotlivci a organizácie používali silné metódy overovania a udržali svoje prihlasovacie údaje a ďalšie informácie o identifikácii, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k svojim účtom a údajom.

Celkovo je autentifikácia silným a dôležitým nástrojom na zabezpečenie bezpečnosti digitálnych transakcií a ochranu pred počítačovými hrozbami. Je to nevyhnutná technológia pre každého, kto používa internet alebo digitálne zariadenia, a mení spôsob, akým chránime a zabezpečujeme naše informácie online.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Firewall je softvérové, prípadne hardvérové riešenie, ktoré jednak chráni počítač pripojený k internetu pred útokmi hackerov a škodlivými programami a zároveň filtruje odchádzajúce dáta...

Čítať ďalej

Cache je označenie pre vyrovnávaciu pamäť, vyrovnávacia pamäť - najčastejšie počítača alebo internetového prehliadača. Pojem sa prvýkrát objavil už v polovici 60. rokov 20. storočia. V oboch prípadoch je cieľom cache zrýchliť...

Čítať ďalej

Malware je súhrnné označenie pre softvér, ktorého cieľom je vniknutie do počítača a prípadne i jeho poškodeniu. Názov vznikol z anglického súslovie Malicious softvér. Najznámejším typom malware...

Čítať ďalej