Web Analytics

Web Analytics je ako digitálne lupenie pre webové stránky. Pomáha vám pochopiť, ako ľudia interagujú s webovou stránkou, ktoré časti sú populárne a ako sa tam dostali na prvom mieste. Analýzou týchto údajov môžu vlastníci webových stránok a tvorcovia vylepšiť, zvýšiť spokojnosť používateľov a zvýšiť úspech stránok.

Nástroje webovej analýzy, ako napríklad Google Analytics, zhromažďujú informácie o každej návšteve, napríklad ktoré stránky boli prezerané, ako dlho niekto zostal a či klikol na akékoľvek odkazy. Tieto nástroje tiež zhromažďujú údaje o návštevníkovi, napríklad o jeho umiestnení, zariadení, ktoré používajú a ako našli webovú stránku (prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov, sociálnych médií alebo priame písanie adresy URL).

Tieto informácie pomáhajú vlastníkom webových stránok robiť lepšie rozhodnutia. Napríklad, ak uvidia, že veľa používateľov odchádza po návšteve konkrétnej stránky, môžu zlepšiť jej návrh alebo obsah. Alebo, ak si všimnú, že mnohí návštevníci pochádzajú zo sociálnych médií, mohli by sa viac zamerať na propagáciu svojich stránok. Web Analytics je kľúčovou súčasťou zvyšovania príjemnejších a užitočných webových stránok pre všetkých.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Virtuálna súkromná sieť (VPN) je technológia, ktorá vám umožňuje pripojiť sa k internetu prostredníctvom súkromnej siete. Je to ako mať svoj vlastný tajný tunel, ktorý môžete použiť na prístup na internet bez toho, aby niekto iný mohol vidieť, čo robíte. Keď používate...

Čítať ďalej

Používateľské rozhranie (UI) je vizuálna a interaktívna súčasť softvérovej aplikácie alebo zariadenia, ktorá umožňuje používateľom interagovať s ňou. Je to ako tvár zariadenia alebo softvéru, ktorý používatelia môžu vidieť, dotýkať sa a používať na interakciu so základnou...

Čítať ďalej

Prístupnosť na webe sa týka praxe navrhovania a vývoja webových stránok a online obsahu, aby k nim pristupovali a používali ľudia so zdravotným postihnutím. Patria sem ľudia s vizuálnymi, sluchovými, motorickými a kognitívnymi postihnutím, ako aj ľudí s dočasným alebo situačným...

Čítať ďalej