Ping

PING čiže Packet Internet Groper je laicky označovaný ako odozva a jeho hodnoty sú udávané v tisícinách sekundy. Ide o softvér, ktorý periodicky odosiela datagramy a očakáva odozvu protistrany - tú potom vyjadrí hodnotou, ktorá je dobou odozvy medzi vyslaním signálu z jedného zariadenia a prijatím na druhom zariadení.

Čím nižšia je PING, tým lepšia a rýchlejšia je odozva a tým lepšia je komunikácia sieťového zariadenia (napríklad počítače) so serverom. PING a jeho hodnotu veľmi často riešia hráči online hier. Hodnota PING je závislá na mnohých faktoroch - tým najzásadnejším je rýchlosť a kvalita internetového pripojenia, záleží ale aj na vyťaženie servera a na fyzickej vzdialenosti bodu.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

NLP (Spracovanie prirodzeného jazyka) je odvetvie umelej inteligencie, ktorá sa zaoberá interakciou medzi počítačmi a ľudským jazykom. Umožňuje počítačom porozumieť, interpretovať a generovať ľudský jazyk a vykonávať úlohy, ako je preklad jazyka, analýza sentimentu a rozpoznávanie...

Čítať ďalej

Plným znením Domain Name Server je databáza, vďaka ktorej môže prehliadač priradiť k IP adrese jej doménové meno a automaticky sa na túto adresu, ktorá zodpovedá doménovému menu, pripojiť. V praxi potom práca...

Čítať ďalej

OneDrive je ako digitálny batoh, kde môžete ukladať všetky svoje dôležité súbory, ako sú domáce úlohy, fotografie alebo hudba, a prístup k nim odkiaľkoľvek. Je to služba cloudového úložiska od spoločnosti Microsoft, čo znamená, že vaše súbory sú uložené online, takže sa...

Čítať ďalej