Ping

PING čiže Packet Internet Groper je laicky označovaný ako odozva a jeho hodnoty sú udávané v tisícinách sekundy. Ide o softvér, ktorý periodicky odosiela datagramy a očakáva odozvu protistrany - tú potom vyjadrí hodnotou, ktorá je dobou odozvy medzi vyslaním signálu z jedného zariadenia a prijatím na druhom zariadení.

Čím nižšia je PING, tým lepšia a rýchlejšia je odozva a tým lepšia je komunikácia sieťového zariadenia (napríklad počítače) so serverom. PING a jeho hodnotu veľmi často riešia hráči online hier. Hodnota PING je závislá na mnohých faktoroch - tým najzásadnejším je rýchlosť a kvalita internetového pripojenia, záleží ale aj na vyťaženie servera a na fyzickej vzdialenosti bodu.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Shareware je označenie pre softvér, ktorý je chránený autorským právom, ktorý je možné voľne šíriť, avšak nie vždy voľne používať. Shareware programy obvykle po nejakej dobe užívania vyžadujú...

Čítať ďalej

Plným znením Domain Name Server je databáza, vďaka ktorej môže prehliadač priradiť k IP adrese jej doménové meno a automaticky sa na túto adresu, ktorá zodpovedá doménovému menu, pripojiť. V praxi potom práca...

Čítať ďalej

Chatbot je ako digitálny kamarát, s ktorým môžete viesť konverzáciu prostredníctvom textu alebo hlasu. Je to počítačový program navrhnutý tak, aby interagoval s ľuďmi, porozumel ich otázkam alebo príkazom a poskytoval užitočné odpovede. Predstavte si, že máte priateľa robota,...

Čítať ďalej