Adobe Flash

Flash je technológia, ktorá vznikla v roku 1996, ktorá sa používa pre tvorbu interaktívnych animácií, hier, programov a webových prezentácií. Flash má vlastný programovací jazyk a jeho ohromnú konkurenčnou výhodou je využívanie vektorovej grafiky. Vďaka vektorovej grafike je výsledný produkt po dátovej stránke naozaj malý.

Okrem toho je možné výsledok práce uložiť ako spustiteľný súbor. Pozor ale na to, že internetové prehliadače nedokážu Flash zobrazovať automaticky a je nutné nainštalovať špeciálny plugin Adobe Flash Player.

Sesterskú technológií je Flash Lite, kompaktnejšie a určená najmä pre mobilné aplikácie.

 

Späť do slovníka pojmov

 

Poznáte tiež...?

 

Sociálne siete sa vzťahujú na webové stránky a aplikácie, ktoré umožňujú ľuďom vytvárať, zdieľať a interagovať s obsahom online. Je to ako obrovské virtuálne ihrisko, kde sa môžete spojiť s priateľmi, rodinou a ľuďmi na celom svete. Niektoré populárne platformy...

Čítať ďalej

Hypertext je systém, na ktorom je postavený World Wide Web. Obsah v takomto systéme nie je štruktúrovaný lineárne, ale kontextovo previazaný za pomoci takzvaných hypertextových odkazov. Tie odkazujú na informácie,...

Čítať ďalej

Plným znením Domain Name Server je databáza, vďaka ktorej môže prehliadač priradiť k IP adrese jej doménové meno a automaticky sa na túto adresu, ktorá zodpovedá doménovému menu, pripojiť. V praxi potom práca...

Čítať ďalej