Zadajte číslo domu/vchodu pre zobrazenie ponuky internetu v lokalite Banská Bystrica

Zoznam čísiel domov/vchodov na ulici Starohorská v meste Banská Bystrica

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
52
54
56
58
6
60
62
64
66
68
7
70
8
9