Zadajte číslo domu/vchodu pre zobrazenie ponuky internetu v lokalite Banská Bystrica

Zoznam čísiel domov/vchodov na ulici Podháj v meste Banská Bystrica

10
102
12
14
15
16
18
2
21
22
24
25
30
31
32
33
34
35
37
38
39
4
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
53
55
56
57
59
6
61
63
64
65
67
68
76
78
8
80
84
9
90
92
94
96
98